Select Page

Voor een taalsterke 

samenleving.

Taalideaal streeft naar verbetering van de beheersing van de Nederlandse taal van volwassenen en kinderen. Hierdoor kunnen zij hun rol als ouder, burger, scholier en werknemer beter vervullen.

Stichting Taalideaal is een stichting zonder winstoogmerk. Het is onze drijfveer om de laaggeletterdheid en laagtaalvaardigheid in Nederland en Vlaanderen terug te dringen. Daarom helpen we zoveel mogelijk mensen de Nederlandse taal machtig te worden. Immers, grip op taal vergroot het zelfvertrouwen, de autonomie en de perceptie. Dat is de basis om nieuwe idealen te verwezenlijken.

 

Wij realiseren professionele taalklassen op maat en combineren dat waar wenselijk met kinderoppas. We hechten waarde aan laagdrempeligheid in deelname, daarom zijn deze taalklassen bij voorkeur gevestigd op locaties die geworteld zijn in het netwerk van de cursist. Bijvoorbeeld op een school, bij een bedrijf, of in een buurthuis.

Onze professionele taalklassen onderscheiden zich van andere taalaanbieders, doordat …

 • wij al veel successen hebben geboekt met onze op intensieve betrokkenheid gestoelde aanpak. Het verbindingsaspect tussen cursist, docent en locatie en tussen cursisten onderling heeft een centrale rol.
 • wij inzetten op het vergroten van de taalvaardigheid van het gehele gezin.
 • wij er naar streven om iedereen ongeacht inkomen te kunnen laten deelnemen aan onze taalklassen.

De oprichters van Taalideaal hebben gewerkt aan de ontwikkeling en uitbreiding van taalklassen voor volwassenen in combinatie met kinderopvang binnen het basisonderwijs. Hiervoor kregen zij subsidie vanuit de Gemeente Breda, de Gelijke Kansen Alliantie en Tel mee met Taal. Daarnaast organiseerden zij op aanvraag ook taallessen op de werkvloer. Hun brede ervaring in het lesgeven, coördineren en implementeren van deze projecten vormen de basis voor stichting Taalideaal.

Ria Keijzers

Ria Keijzers

Directeur en oprichter stichting Taalideaal

Ria heeft jarenlange ervaring in verschillende rollen in het basisonderwijs. Tijdens haar werk op een multiculturele school werd haar aandacht getrokken door de moeizame communicatie met anderstalige ouders. Daarom heeft zij in 2014 een concept ontwikkeld voor het aanbieden van taallessen aan deze ouders binnen de schoolomgeving en ondertussen haar diploma Docent NT2 behaald. In de jaren die volgden heeft ze de taallessen geprofessionaliseerd en uitgebreid. In 2016 heeft zij voor dit project de Onderwijsprijs van Noord-Brabant in ontvangst mogen nemen.

Vera van den Beemt

Vera van den Beemt

Directeur en oprichter stichting Taalideaal

Vera is haar carrière begonnen als manager van kinderopvangcentra. In 2007 is zij overgestapt naar een multiculturele school in het basisonderwijs. Daar heeft zij gewerkt als teamcoördinator, stagecoach en leerkracht. In 2016 heeft zij samen met Ria Keijzers de taalklas uitgebreid naar andere locaties en ondertussen haar diploma Docent NT2 behaald.

Samenwerken met Taalideaal

Gemeente en instanties

Wij leveren maatwerk voor groepen analfabeten, anderstaligen, moedertaalsprekers en inburgeringsplichtigen op laagdrempelige locaties. Tevens realiseren wij naschoolse taalbijscholing voor groepen leerlingen binnen het basis- en voortgezet onderwijs.

Bedrijven

Wij leveren maatwerk individueel of in (kleine) groepen voor anderstaligen en moedertaalsprekers binnen uw bedrijf. Tevens kunnen wij stagiaires leveren die leerwerkplekken zoeken om werkervaring op te doen en hun taal mede kunnen verbeteren. Wij kunnen u ondersteunen bij de vereenvoudiging van het schriftelijk taalgebruik.

Scholen

Wij leveren maatwerk voor groepen analfabeten, anderstaligen, moedertaalsprekers en inburgeringsplichtigen binnen uw school. Hierbij is de mogelijkheid tot het combineren met taaloppas (0-4 jaar). Tevens realiseren wij naschoolse taalbijscholing voor groepen leerlingen binnen het basis- en voortgezet onderwijs. Wij kunnen u ondersteunen bij de vereenvoudiging van het schriftelijk taalgebruik.

Het werkveld

Wij zijn een leer- en opleidingsbedrijf voor leerkrachten, stagiaires en vrijwilligers en coachen onze docenten NT1 en NT2 binnen het werkveld. Wij bieden:
• Stageplaatsen voor toekomstige docenten NT1 en NT2
• Opleiding en begeleiding van leerkrachten en oppas- en taalvrijwilligers binnen de taalklassen
• Begeleiding docenten NT1 en NT2 op de werkvloer
• Specifieke begeleiding t.a.v. het concept taalklassen met taaloppas
• Mogelijkheid tot het volgen van trainingen, workshops, netwerkbijeenkomsten, congressen en symposia

Werken voor Taalideaal

 • Voor ons netwerk in Nederland en Vlaanderen zijn wij regelmatig op zoek naar:
  • Gecertificeerde docenten NT1 en NT2 (op zelfstandige basis)
  • Gecertificeerde pedagogisch medewerkers (op zelfstandige basis)
  • Stagiaires docent NT1, NT2 en pedagogisch medewerker
  • Leerkrachten basis- en voortgezet onderwijs met affiniteit met de Nederlandse taal
  • Vrijwilligers voor de ondersteuning bij de taalklassen

  Heb je interesse in één van de bovenstaande functies en wil je toegevoegd worden aan ons netwerk, stuur dan je motivatiebrief en/of CV naar info@taalideaal.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Video Dromen over Woorden (2017) – Tel mee met Taal

“Dank jullie wel voor mooie wensen. Dat was fijne period dat heb ik bij jullie deelgenomen om taal te leren. Jullie zijn professineel, actief, attent, vrolijk en aardige leraren, daardoor hebben jullie een aangename sfeer voor anderstaligen. Ik heb in woordenboek gezocht voor woord van ideaal,

Hij zegt: Als iets of iemand zo goed als mogelijk is.

Ik vind naam van jullie stichting “Taal ideaal” is super geschikt voor jullie werken. Ik heb heel veel van jullie gelerd. Dank jullie wel. Ik wens jullie voorspoedig en Gods rijke zegen toe.”

Shabab

Cursist Opstartklas

_______________________

“Taalideaal is wat je nodig hebt als je een freelance werkende moeder bent zoals ik.

De docent past zich aan wat je nodig hebt en dat maakt succes mogelijk.”

Andrea

Cursist Expatgroep

_______________________

“De juf heeft me geholpen met begrijpend lezen en woordenschat. De juf past zich echt aan jou niveau aan. Echt leuke lessen die me uiteindelijk hebben geholpen met de Cito’s.”

Emir

Cursist kidslessen

Samen kunnen we de laaggeletterdheid en laagtaalvaardigheid in Nederland en Vlaanderen terugdringen.

Om onze projecten te kunnen realiseren zijn wij afhankelijk van subsidies en giften. U kunt Taalideaal op verschillende manieren steunen.

 • Een taalklas adopteren;
 • Giften/ handreikingen;
  • Beschikbaar stellen van lesruimten
  • Doneren van (tweedehands) lesmaterialen
  • Doneren van (tweedehands) ICT materialen
  • Doneren van (tweedehands) meubilair

Samenwerkingspartners

Projecten

Opstartklas

Stichting Taalideaal is verheugd een bijdrage te mogen leveren aan de nieuwe aanpak voor de inburgering in Breda. Inburgeraars komen in de eerste 8 weken naar de ‘Opstartklas’ van de gemeente Breda. Daar krijgen ze in de ochtend Nederlandse taallessen van stichting Taalideaal en in de middag volgen ze een programma met diverse workshops georganiseerd door de gemeente Breda. Gezamenlijk worden de mogelijkheden en de talenten van de inburgeraar in beeld gebracht om zo een persoonlijk en passend Plan Inburgering en Participatie (PIP) met hem of haar op te kunnen stellen. Na de ‘Opstartklas’ zal de inburgeraar starten met de leerroute die bij hem past. Taalideaal gaat samen met de gemeente er voor zorgen dat de inburgeraar zijn inburgeringstraject met succes kan afronden.

ONS label Breda

Sinds september 2020 geeft stichting Taalideaal in opdracht van ONS label Breda U.A. Nederlandse lessen aan volwassenen met een werk(ervarings)plek bij één van de bedrijven van ONS label. Er wordt les gegeven in verschillende niveaugroepen NT2 en NT1. Wegens groot succes worden de lessen ook in schooljaar 2021-2022 voortgezet. Dit project komt tot stand door subsidie vanuit Tel mee met Taal.

Kidslessen

Sinds september 2020 wordt er door stichting Taalideaal na schooltijd Nederlandse les aangeboden aan niet-Nederlandstalige kinderen in de leeftijd van 5-15 jaar in Breda. De lessen worden aangeboden op verschillende niveaus (beginners en gevorderden) en zijn voorlopig 1 uur per week. Ouders betalen zelf voor de lessen en ondertussen wordt er gezocht naar mogelijkheden voor subsidiëring van dit project. Mocht u meer willen weten over dit project, neem dan contact op via info@taalideaal.nl.

NBS Boeimeer
Op Nutsbasisschool Boeimeer in Breda biedt stichting Taalideaal 2x per week ondersteuning aan een groepje niet-Nederlandstalige kleuters. Dit wordt spelenderwijs en onder schooltijd gedaan. De kinderen krijgen een extra taalbad om voorbereid te zijn op de thema’s in de groep en tegelijkertijd wordt er aandacht besteed aan hun eigen interesses. Daarnaast is er ruimte ingepland voor het basis Nederlands op het gebied van luisteren en spreken.

Gemeente Etten-Leur
Voor de Gemeente Etten-Leur gaat stichting Taalideaal drie maanden Nederlandse taallessen verzorgen aan Oekraïense vluchtelingen. Zij krijgen de basisbeginselen van de Nederlandse taal om zelfredzaam te kunnen zijn voor de periode die ze hier verblijven. Daarnaast wordt er ook Taal op de Werkvloer aangeboden aan degenen die reeds aan het werk zijn of nog gaan werken.

Contactgegevens

Gevestigd te Breda

info@taalideaal.nl

KVK: 76628493

NL04 INGB 0008 3154 67