Select Page

Voor een taalsterke 

samenleving.

Taalideaal streeft naar verbetering van de beheersing van de Nederlandse taal van volwassenen en kinderen. Hierdoor kunnen zij hun rol als ouder, burger, scholier en werknemer beter vervullen.

Stichting Taalideaal is een stichting zonder winstoogmerk. Het is onze drijfveer om de laaggeletterdheid en laagtaalvaardigheid in Nederland en Vlaanderen terug te dringen. Daarom helpen we zoveel mogelijk mensen de Nederlandse taal machtig te worden. Immers, grip op taal vergroot het zelfvertrouwen, de autonomie en de perceptie. Dat is de basis om nieuwe idealen te verwezenlijken.

 

Wij realiseren professionele taalklassen op maat en combineren dat waar wenselijk met kinderoppas. We hechten waarde aan laagdrempeligheid in deelname, daarom zijn deze taalklassen bij voorkeur gevestigd op locaties die geworteld zijn in het netwerk van de cursist. Bijvoorbeeld op een school, bij een bedrijf, of in een buurthuis.

Onze professionele taalklassen onderscheiden zich van andere taalaanbieders, doordat …

 • wij al veel successen hebben geboekt met onze op intensieve betrokkenheid gestoelde aanpak. Het verbindingsaspect tussen cursist, docent en locatie en tussen cursisten onderling heeft een centrale rol.
 • wij inzetten op het vergroten van de taalvaardigheid van het gehele gezin.
 • wij er naar streven om iedereen ongeacht inkomen te kunnen laten deelnemen aan onze taalklassen.

De oprichters van Taalideaal hebben gewerkt aan de ontwikkeling en uitbreiding van taalklassen voor volwassenen in combinatie met kinderopvang binnen het basisonderwijs. Hiervoor kregen zij subsidie vanuit de Gemeente Breda, de Gelijke Kansen Alliantie en Tel mee met Taal. Daarnaast organiseerden zij op aanvraag ook taallessen op de werkvloer. Hun brede ervaring in het lesgeven, coördineren en implementeren van deze projecten vormen de basis voor stichting Taalideaal.

Ria Keijzers

Ria Keijzers

Directeur en oprichter stichting Taalideaal

Ria heeft jarenlange ervaring in verschillende rollen in het basisonderwijs. Tijdens haar werk op een multiculturele school werd haar aandacht getrokken door de moeizame communicatie met anderstalige ouders. Daarom heeft zij in 2014 een concept ontwikkeld voor het aanbieden van taallessen aan deze ouders binnen de schoolomgeving en ondertussen haar diploma Docent NT2 behaald. In de jaren die volgden heeft ze de taallessen geprofessionaliseerd en uitgebreid. In 2016 heeft zij voor dit project de Onderwijsprijs van Noord-Brabant in ontvangst mogen nemen. In 2021 heeft Ria de opleiding tot Docent NT1 succesvol afgerond, waardoor óók op NT1 gebied de kennis en kunde binnen Stichting Taalideaal gewaarborgd is. 

Vera van den Beemt

Vera van den Beemt

Directeur en oprichter stichting Taalideaal

Vera is haar carrière begonnen als manager van kinderopvangcentra. In 2007 is zij overgestapt naar een multiculturele school in het basisonderwijs. Daar heeft zij gewerkt als teamcoördinator, stagecoach en leerkracht. In 2016 heeft zij samen met Ria Keijzers de taalklas uitgebreid naar andere locaties en ondertussen haar diploma Docent NT2 behaald.

Het is van beide directeuren de passie om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen met de Nederlandse taal. Sinds de start van de stichting in september 2020 zijn er al veel mooie taalprojecten van de grond gekomen.

Het taalaanbod wordt per traject op maat gemaakt en kent daardoor vele variaties. De stichting biedt Nederlands taalaanbod:

 • Voor zowel NT1’ers (moedertaalsprekers) als NT2’ers (anderstaligen)
 • bestemd voor alle leeftijden van ‘baby’s tot senioren’
 • van ‘basistaal’ tot specifieke ‘taal op de werkvloer’
 • van ‘kortdurende projecten’ tot ‘meerjarenplannen’
 • van ‘kleine groepjes’ tot ‘grote groepen’

Er wordt samengewerkt met gemeenten, bedrijven, scholen en andere instanties.

Onze projecten worden mogelijk gemaakt door de enthousiaste inzet van coördinatoren, gecertificeerde NT2/NT1 docenten, NT2/NT1 docenten in opleiding en opgeleide taalvrijwilligers!

Samenwerken met Taalideaal

Gemeente en instanties

Wij leveren maatwerk voor groepen analfabeten, anderstaligen, moedertaalsprekers en inburgeringsplichtigen op laagdrempelige locaties. Tevens realiseren wij naschoolse taalbijscholing voor groepen leerlingen binnen het basis- en voortgezet onderwijs.

Bedrijven

Wij leveren maatwerk in (kleine) groepen voor anderstaligen en moedertaalsprekers binnen uw bedrijf. Tevens kunnen wij stagiaires leveren die leerwerkplekken zoeken om werkervaring op te doen en hun taal mede kunnen verbeteren. Wij kunnen u ondersteunen bij de vereenvoudiging van het schriftelijk taalgebruik.

Scholen

Wij leveren maatwerk voor groepen analfabeten, anderstaligen, moedertaalsprekers en inburgeringsplichtigen binnen uw school. Hierbij is de mogelijkheid tot het combineren met taaloppas (0-4 jaar). Tevens realiseren wij naschoolse taalbijscholing voor groepen leerlingen binnen het basis- en voortgezet onderwijs. Wij kunnen u ondersteunen bij de vereenvoudiging van het schriftelijk taalgebruik.

Het werkveld

Wij zijn een leer- en opleidingsbedrijf voor leerkrachten, stagiaires en vrijwilligers en coachen onze docenten NT1 en NT2 binnen het werkveld. Wij bieden:
• Stageplaatsen voor toekomstige docenten NT1 en NT2
• Opleiding en begeleiding van leerkrachten en oppas- en taalvrijwilligers binnen de taalklassen
• Begeleiding docenten NT1 en NT2 op de werkvloer
• Specifieke begeleiding t.a.v. het concept taalklassen met taaloppas
• Mogelijkheid tot het volgen van trainingen, workshops, netwerkbijeenkomsten, congressen en symposia

Werken voor Taalideaal

 • Voor ons netwerk in Nederland en Vlaanderen zijn wij regelmatig op zoek naar:
  • Gecertificeerde docenten NT1 en NT2 (op zelfstandige basis)
  • Gecertificeerde pedagogisch medewerkers (op zelfstandige basis)
  • Stagiaires docent NT1, NT2 en pedagogisch medewerker
  • Leerkrachten basis- en voortgezet onderwijs met affiniteit met de Nederlandse taal
  • Vrijwilligers voor de ondersteuning bij de taalklassen

  Heb je interesse in één van de bovenstaande functies en wil je toegevoegd worden aan ons netwerk, stuur dan je motivatiebrief en/of CV naar info@taalideaal.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Video Dromen over Woorden (2017) – Tel mee met Taal

‘Ik vond dat de opstartklas nodig was want we waren in de war en we wisten bijna niks over de regels in Nederland. De lessen en workshops hielpen ons. Ik heb veel over Nederland en de basis van de taal geleerd.’

Mary Lou

_______________________

‘Vooral de steun van onze docenten, hun grote inzet om ons Nederlands te leren en hun steun in andere zaken dan onderwijs zijn echt waardevol. De liefde en aandacht voor mensen zoals ik, die hun land moesten verlaten, is ongeëvenaard.’

Bedriye

_______________________

‘Ik heb geweldige mensen ontmoet en ik heb veel geleerd over spelling en de klok!’

Reign

_______________________

‘Jullie hebben een aangename sfeer voor anderstaligen. Ik vind de naam van stichting Taalideaal super geschikt voor hoe jullie werken.’

Shahab

Samen kunnen we de laaggeletterdheid en laagtaalvaardigheid in Nederland en Vlaanderen terugdringen.

Om onze projecten te kunnen realiseren zijn wij afhankelijk van subsidies en giften. U kunt Taalideaal op verschillende manieren steunen.

 • Giften/ handreikingen;
  • Beschikbaar stellen van lesruimten
  • Doneren van (tweedehands) lesmaterialen
  • Doneren van (tweedehands) ICT materialen
  • Doneren van (tweedehands) meubilair

Samenwerkingspartners

Projecten

Opstartklas Breda

Stichting Taalideaal verzorgt sinds juli 2021 voor de gemeente Breda de ‘Opstartklas’. Inburgeraars komen de eerste 8 weken van hun inburgeringstraject naar de ‘Opstartklas’. Daar krijgen ze in de ochtend Nederlandse taallessen van stichting Taalideaal en in de middag volgen ze een programma met diverse workshops georganiseerd door de gemeente Breda. Gezamenlijk worden de mogelijkheden en de talenten van de inburgeraar in beeld gebracht om zo een persoonlijk en passend Plan Inburgering en Participatie (PIP) op te kunnen stellen. Na de ‘Opstartklas’ start de inburgeraar met een passende leerroute.

ONS label Breda

Stichting Taalideaal geeft in opdracht van ONS label Breda U.A. sinds september 2020 Nederlandse taallessen aan volwassenen met een werk(ervarings)plek bij één van de bedrijven van ONS label. Er wordt les gegeven op verschillende niveaus NT2 en NT1.

Taal onder 18 jaar

Stichting Taalideaal gaf van september 2020 t/m oktober 2022 na schooltijd Nederlandse les aan anderstalige kinderen in de leeftijd van 4-16 jaar in Breda. Er wordt gezocht naar mogelijkheden (financiering) om dit project opnieuw op te zetten voor 4-18 jarigen en voor alle doelgroepen toegankelijk te maken.

NBS Boeimeer Breda

Stichting Taalideaal biedt op Nutsbasisschool Boeimeer in Breda sinds april 2022 ondersteuning aan een groepje niet-Nederlandstalige kleuters en groep 3. Dit wordt spelenderwijs en onder schooltijd gedaan. De kinderen krijgen een extra taalbad om voorbereid te zijn op de thema’s en lessen in de groep en tegelijkertijd wordt er aandacht besteed aan hun eigen interesses. Daarnaast wordt er sinds januari 2023 ondersteuning gegeven in de groepen 5-6-7 bij het begrijpend lezen en de woordenschat.

Gemeente Etten-Leur

Stichting Taalideaal verzorgt sinds mei 2022 voor de Gemeente Etten-Leur Nederlandse taallessen voor Oekraïense volwassenen. Zij krijgen de basis van de Nederlandse taal en KNM aangeboden om te kunnen participeren en integreren.

Egala Zorg Breda

Stichting Taalideaal heeft schooljaar 2022-2023 in opdracht van Egala Zorg (woonzorgcentrum) (WZC) locaties Raffy, Leystroom en Lâle) Nederlandse taallessen aan de (zorg-)medewerkers van het WZC gegeven. Er werd lesgegeven in verschillende niveaugroepen gericht op ‘taal op de werkvloer’. Er is samen met Egala Zorg een nieuw plan opgesteld om dit structureel te gaan aanbieden vanaf 2024. Momenteel wordt hiervoor nog naar financieringsmogelijkheden gezocht.

Gemeente Moerdijk

Zomertaalweken
Stichting Taalideaal heeft in opdracht van de gemeente Moerdijk in de zomer van 2023 twee Zomertaalweken georganiseerd voor Oekraïense kinderen en jongeren (4-18 jaar) in Zevenbergen, om hun pas verworven Nederlands te behouden en verrijken. Muziek en creativiteit is hierbij ingezet.

Volwassenen
Ook verzorgt stichting Taalideaal sinds augustus 2023 Nederlandse taallessen voor Oekraïense volwassenen in deze gemeente. Zij krijgen de basis van de Nederlandse taal aangeboden t/m A2 om te kunnen participeren en integreren.

Pilot gemeente Roosendaal

Namens De-6 gemeenten (Roosendaal – Etten-Leur – Halderberge – Moerdijk – Rucphen – Zundert) verzorgt stichting Taalideaal in Roosendaal bij Vluchtelingenwerk een taalpilot van 3 maanden (september t/m december 2023) voor 67+ statushouders. Hierdoor krijgen zij ook de kans zich de Nederlandse taal machtig te worden en te kunnen participeren in de maatschappij.

Gemeente Breda

Vanaf eind 2023 gaat stichting Taalideaal ook voor de gemeente Breda de Nederlandse taallessen verzorgen voor Oekraïense volwassenen. In navolging van de gemeenten Etten-Leur en Moerdijk is dit de derde gemeente waarvoor stichting Taalideaal dit verzorgt.

Contactgegevens

Gevestigd te Breda

info@taalideaal.nl

KVK: 76628493

NL04 INGB 0008 3154 67