Voor een taalsterke 

samenleving.

Taalideaal streeft naar verbetering van de beheersing van de Nederlandse taal van volwassenen en kinderen. Hierdoor kunnen zij hun rol als ouder, burger, scholier en werknemer beter vervullen.

Stichting Taalideaal is een stichting zonder winstoogmerk. Het is onze drijfveer om de laaggeletterdheid en laagtaalvaardigheid in Nederland en Vlaanderen terug te dringen. Daarom helpen we zoveel mogelijk mensen de Nederlandse taal machtig te worden. Immers, grip op taal vergroot het zelfvertrouwen, de autonomie en de perceptie. Dat is de basis om nieuwe idealen te verwezenlijken.

 

Wij realiseren professionele taalklassen op maat en combineren dat waar wenselijk met kinderoppas. We hechten waarde aan laagdrempeligheid in deelname, daarom zijn deze taalklassen bij voorkeur gevestigd op locaties die geworteld zijn in het netwerk van de cursist. Bijvoorbeeld op een school, bij een bedrijf, of in een buurthuis.

Onze professionele taalklassen onderscheiden zich van andere taalaanbieders, doordat …

 • wij al veel successen hebben geboekt met onze op intensieve betrokkenheid gestoelde aanpak. Het verbindingsaspect tussen cursist, docent en locatie en tussen cursisten onderling heeft een centrale rol.
 • wij inzetten op het vergroten van de taalvaardigheid van het gehele gezin.
 • wij er naar streven om iedereen ongeacht inkomen te kunnen laten deelnemen aan onze taalklassen.

De oprichters van Taalideaal hebben gewerkt aan de ontwikkeling en uitbreiding van taalklassen voor volwassenen in combinatie met kinderopvang binnen het basisonderwijs. Hiervoor kregen zij subsidie vanuit de Gemeente Breda, de Gelijke Kansen Alliantie en Tel mee met Taal. Daarnaast organiseerden zij op aanvraag ook taallessen op de werkvloer. Hun brede ervaring in het lesgeven, coördineren en implementeren van deze projecten vormen de basis voor stichting Taalideaal.

Ria Keijzers

Directeur en oprichter stichting Taalideaal

Ria heeft jarenlange ervaring in verschillende rollen in het basisonderwijs. Tijdens haar werk op een multiculturele school werd haar aandacht getrokken door de moeizame communicatie met anderstalige ouders. Daarom heeft zij in 2014 een concept ontwikkeld voor het aanbieden van taallessen aan deze ouders binnen de schoolomgeving en ondertussen haar diploma Docent NT2 behaald. In de jaren die volgden heeft ze de taallessen geprofessionaliseerd en uitgebreid. In 2016 heeft zij voor dit project de Onderwijsprijs van Noord-Brabant in ontvangst mogen nemen.

Vera van den Beemt

Directeur en oprichter stichting Taalideaal

Vera is haar carrière begonnen als manager van kinderopvangcentra. In 2007 is zij overgestapt naar een multiculturele school in het basisonderwijs. Daar heeft zij gewerkt als teamcoördinator, stagecoach en leerkracht. In 2016 heeft zij samen met Ria Keijzers de taalklas uitgebreid naar andere locaties en ondertussen haar diploma Docent NT2 behaald.

Samenwerken met Taalideaal

Werken voor Taalideaal

Voor ons netwerk in Nederland en Vlaanderen zijn wij regelmatig op zoek naar:

 • Gecertificeerde docenten NT1 en NT2 (op zelfstandige basis)
 • Gecertificeerde pedagogisch medewerkers (op zelfstandige basis)
 • Stagiaires docent NT1, NT2 en pedagogisch medewerker
 • Leerkrachten basis- en voortgezet onderwijs met affiniteit met de Nederlandse taal
 • Vrijwilligers voor de ondersteuning bij de taalklassen

Heb je interesse in één van de bovenstaande functies en wil je toegevoegd worden aan ons netwerk, stuur dan je motivatiebrief en/of CV naar info@taalideaal.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Video Dromen over Woorden (2017) – Tel mee met Taal

“Ik was een deelnemer aan de taallessen en ik vind dat de docenten een uniek vermogen hebben om met passie Nederlandse taal en cultuur te onderwijzen. Naast het leren communiceren leer je ook omgaan met de samenleving om je heen. Het zijn spectaculaire docenten!”

FláviaCursist

“Tijdens de taallessen heb ik geleerd hoe ik meer vertrouwen kan krijgen in het gebruik van de Nederlandse taal in mijn dagelijks leven. De docenten waren erg behulpzaam en legden elke vreemdheid van de Nederlandse taal uit. Ik vond de groepstaken leuk en nuttig en we hadden altijd een geweldige sfeer in de klas.”

NikolettCursist

Samen kunnen we de laaggeletterdheid en laagtaalvaardigheid in Nederland en Vlaanderen terugdringen.

Om onze projecten te kunnen realiseren zijn wij afhankelijk van subsidies en giften. U kunt Taalideaal op verschillende manieren steunen.

 • Een taalklas adopteren;
 • Giften/ handreikingen;
  • Beschikbaar stellen van lesruimten
  • Doneren van (tweedehands) lesmaterialen
  • Doneren van (tweedehands) ICT materialen
  • Doneren van (tweedehands) meubilair

Samenwerkingspartners

Projecten

Opstartklas

Stichting Taalideaal is verheugd een bijdrage te mogen leveren aan de nieuwe aanpak voor de inburgering in Breda. Inburgeraars komen in de eerste 8 weken naar de ‘Opstartklas’ van de gemeente Breda. Daar krijgen ze in de ochtend Nederlandse taallessen van stichting Taalideaal en in de middag volgen ze een programma met diverse workshops georganiseerd door de gemeente Breda. Gezamenlijk worden de mogelijkheden en de talenten van de inburgeraar in beeld gebracht om zo een persoonlijk en passend Plan Inburgering en Participatie (PIP) met hem of haar op te kunnen stellen. Na de ‘Opstartklas’ zal de inburgeraar starten met de leerroute die bij hem past. Taalideaal gaat samen met de gemeente er voor zorgen dat de inburgeraar zijn inburgeringstraject met succes kan afronden.

ONS label Breda

Sinds september 2020 geeft stichting Taalideaal in opdracht van ONS label Breda U.A. Nederlandse lessen aan volwassenen met een werk(ervarings)plek bij één van de bedrijven van ONS label. Er wordt les gegeven in verschillende niveaugroepen NT2 en NT1. Wegens groot succes worden de lessen ook in schooljaar 2021-2022 voortgezet. Dit project komt tot stand door subsidie vanuit Tel mee met Taal.

Kidslessen

Sinds september 2020 wordt er door stichting Taalideaal na schooltijd Nederlandse les aangeboden aan niet-Nederlandstalige kinderen in de leeftijd van 5-15 jaar in Breda. De lessen worden aangeboden op verschillende niveaus (beginners en gevorderden) en zijn voorlopig 1 uur per week. Ouders betalen zelf voor de lessen en ondertussen wordt er gezocht naar mogelijkheden voor subsidiëring van dit project. Mocht u meer willen weten over dit project, neem dan contact op via info@taalideaal.nl.

Nieuws